Naše služby

Vrácení řidičského oprávnění

Přišli jste o řidičské oprávnění z důvodu trestu zákazu činnosti, po dosažení 12 bodů nebo ze zdravotních důvodů? Rádi Vám poradíme, kdy nejdříve a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět. 

Zákaz řízení

Za účelem vrácení řidičského oprávnění musíte absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti, a to tehdy, když uplynul více než jeden rok ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. 

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až po skončení zákazu činnosti. Pokud Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít v momentu, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.

Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci – min. 43/50 bodů

Ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)

Praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení však doporučujeme u každé skupiny minimálně jednu cvičnou jízdu. 

Výpis z karty řidiče z Městského úřadu.

V případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení s vyznačenou právní mocí (pokud to ještě není vyznačeno v EKŘ). 

Přihlášku do autoškoly.

Posudek o zdravotní způsobilosti.

Dopravně psychologické vyšetření, pokud zákaz trval déle jak 6 měsíců.

Doklad o odborné způsobilosti – přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole.

Doklad o zdravotní způsobilosti.

Dopravně psychologické vyšetření (lze absolvovat přímo v naší autoškole).

Rozhodnutí o prominutí zbytku trestu, pokud bylo vydáno.

12 bodů

O vrácení řidičského průkazu, který jste pozbyl(a) v důsledku dosažení 12 bodů, můžete zažádat nejdříve po 1 roce ode dne dosažení maximálního počtu bodů. Uchazeč může zahájit kurz na vrácení řidičského průkazu již 30 dní před datem ukončení zákazu řízení. 

Výpis z evidenční karty řidiče z Městského úřadu.

Přihlášku do autoškoly.

Dopravně psychologické vyšetření.

Posudek o zdravotní způsobilosti.

Doklad o odborné způsobilosti – přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole.

Doklad o zdravotní způsobilosti.

Dopravně psychologické vyšetřené (lze absolvovat přímo v naší autoškole).

Zdravotní důvody

Za účelem vrácení řidičského oprávnění musíte absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti nejdříve tehdy, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než 3 roky. Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti. 

Výpis z evidenční karty řidiče, kterou získáte na Městském úřadě. 

Přihlášku do autoškoly.

Posudek o zdravotní způsobilosti.

Co Vám můžeme nabídnout?

Individuální studijní plán

Výuku a výcvik maximálně přizpůsobený Vašim požadavkům a možnostem.

Profesionální přístup instruktorů

Víme, jak důležitým milníkem je získání řidičského oprávnění, proto se u nás setkáte jen s příjemným a profesionálním přístupem.

Garantovaný počet jízd v týdnu

Každý žák má v týdnu garantovaný počet jízd. Díky tomu se jeho praktický výcvik neprotahuje a výsledky pak mohou být mnohem lelpší.

Účast na kurzu Start Driving

Zdokonalovací výcvik na speciálním polygonu určený pro řidiče do 24 let po absolvování Autoškoly.

Nápoje během výuky zdarma

Během výuky se postaráme o Váš pitný režim.

Špičkové zázemí učebny

Naše moderní nová učebna nabízí veškeré vybavení a komfort pro úspěšnou přípravu a složení zkoušky.

Přihláška do Autoškoly Kara

Pro více informací nebo přihlášku do autoškoly vyplňte kontaktní formulář a my se Vám co nejdříve ozveme.