Naše služby

Řidičák „na zkoušku“ 

Od 1. 1. 2024 se vztahuje na všechny řidiče, kteří mají řidičské oprávnění kratší dobu, než dva roky, a to bez ohledu na jejich věk.

Co je Řidičák „na zkoušku“?

Pokud řidič spáchá ve lhůtě do 2 let od udělení řidičského oprávnění závažný přestupek nebo trestný čin, za který dostal 6 trestných bodů, je registrem řidičů vyzván k tomu, aby absolvoval „dopravně psychologický pohovor“ u dopravního psychologa a „školení začínajících řidičů“ v autoškole. 

Do 3 měsíců od doručení výzvy musí na registru řidičů předložit potvrzení o splnění těchto dvou povinností. Po uplynutí této lhůty pozbyde řidičské oprávnění. 

Dopravně psychologický individuální i skupinový pohovor, vedený dopravními psychology: V rozsahu 4 hodin (lze absolvovat přímo v naší autoškole – www.psychologbs.cz

Pokud v souvislosti s přestupkem, za který je zaznamenáno 6 bodů, začínající řidič pozbyde řidičské oprávnění z důvodu zákazu činnosti, potom uvedené dvě povinnosti musí splnit pro jeho vrácení. 

Jestliže od pozbytí řidičského oprávnění uplynul více než 1 rok, musí začínající řidič absolvovat dopravně psychologické vyšetření, lékařskou prohlídku a přezkoušení v autoškole.

Rozsah školení začínajících řidičů

1 hodina teorie
3 hodiny praktické jízdy
1 hodina vyhodnocení chování řidiče

Přihláška do Autoškoly Kara

Pro více informací nebo přihlášku do autoškoly vyplňte kontaktní formulář a my se Vám co nejdříve ozveme.